Subsidie anderhalve meter regeling 2021

Subsidieregeling 2020 / 2021

 

SUBSIDIE ANDERHALVEMETERREGELING 

In de onderstaande Provincies zijn voor aanschaf van onze AERUS LUCHTREINIGINGS-SYSTEMEN MET ACTIVEPURE subsidies beschikbaar !

 

DE ANDERHALF METER REGELING 

Aanvragen niet meer mogelijk.

 

 

 

  • Zie onderstaande regelingen per Provincie.

 

Anderhalve-meter-regeling provincie Fryslân

U kunt nog tot 1 oktober 2021 uw aanvraag indienen.

 

“Subsidieregeling Covid-19 maatregelen VTE-sector Fryslân”.

In de Provincie Fryslân is er een subsidieregeling van kracht die het mogelijk maakt 50% vergoed van de kosten die gemaakt zijn om aan de coronamaatregelen te voldoen.

De aanschaf van onze AERUS luchtreinigingssystemen vallen onder deze subsidie. 

Bent u ondernemer in de Friese toeristische sector en horeca en maakt u zich klaar voor het anderhalvemeter toerisme?  

Investeert u in noodzakelijke aanpassingen om uw bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten? 

De regeling is op een aantal inhoudelijke punten aangepast. Het subsidiepercentage is 50% in plaats van 70% bij de eerdere regeling. Daarnaast is het aantal transities waaraan projecten bij moeten dragen teruggebracht van 5 naar 3. Projecten die bijdragen aan de transitie van ‘lineair naar circulair’, van ‘fossiele brandstof naar hernieuwbare energie’ en van ‘zorg naar preventieve gezondheid’ komen in aanmerking voor de nieuwe regeling.

Corona-actieplan gastvrijheidseconomie (Anderhalvemeter-regeling)

Sinds 13 juli 2020 kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector bij de provincie Fryslân een bedrag aanvragen uit de Anderhalvemeter-regeling. In totaal kunnen bedrijven tot drie maal toe €1.500 subsidie aanvragen voor aanpassingen die zij moeten realiseren voor de Anderhalvemeter-economie. Daarbij wordt wel de voorwaarde gesteld dat het bij elk van de drie aanvragen om een andere activiteit gaat.

Op 20 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten besloten de regeling uit te breiden. Zo kunnen meer ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector subsidie aanvragen uit de provinciale ‘Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân’.

In totaal is voor dit actieplan ter bevordering van de kwaliteit en de vitaliteit van de gastvrijheidseconomie op korte termijn € 900.000 euro beschikbaar gesteld. Tot nu toe is voor ruim 5 ton aan steun aangevraagd. Dit betekent dat nog voldoende ruimte beschikbaar is nieuwe aanvragen. U kunt nog tot 1 oktober 2021 uw aanvraag indienen.

Subsidie aanvragen?

Meer informatie over deze subsidie vind je op de subsidiepagina van de anderhalvemeterregeling Friesland. Heb je vragen? Neem dan contact op met team Bedrijvenregelingen via bedrijvenregelingen@snn.nl of bel 050 5224 915. Wij kijken graag met je mee!

Bron: Provincie Fryslân 

Webinar Ynbusiness

Wil je meer weten over de subsidie, hoe je een aanvraag in dient én waar je tijdens de aanvraag op moet letten? Kijk dan de webinar van Ynbusiness terug!

 

 

Anderhalve-meter-regeling provincie Groningen (Coronafonds)

De provincie Groningen heeft De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020 (AMGR) gepubliceerd.

Met deze subsidie ondersteunen we kleine ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen die hun zaak aangepast hebben om te kunnen werken in de anderhalvemetereconomie.


Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is om kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie. De regeling geldt voor kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers) en maatschappelijke organisaties in de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren, zoals de detailhandel, de vrijetijdssector en culturele instellingen.

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van noodzakelijke aanpassingen die door een kleine onderneming of maatschappelijke organisatie vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag zijn gemaakt bij het aanpassen van de onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2500.

Aanvraagperiode

Aanvragen is mogelijk tot en met 1 juli 2021.

Beschikbaar budget

In totaal is € 0,00 beschikbaar.

Voor wie?

Eigenaren van ondernemingen met minder dan 50 werknemers in onder meer de detailhandel, binnenvaart, vrijetijdssector en horeca. Culturele instellingen zoals musea en maatschappelijke instellingen, zoals dorpshuizen en kerken, kunnen ook een aanvraag indienen. Uitgezonderd in de detailhandel zijn supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en webshops.

Voorwaarden

  • De provincie vergoedt de helft van de gemaakte kosten vanaf 15 maart 2020;
  • De gemaakte kosten bedragen minimaal € 1.000;
  • De maximale subsidie bedraagt € 2.500. niet meer mogelijk!

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij naar de officiële subsidieregeling De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020.

Aanvragen

NIET MEER MOGELIJK !

Bron; Provincie Groningen Anderhalvemeterregeling – Provincie Groningen

 

Anderhalve-meter-regeling provincie Flevoland

COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector, subsidie

De gastvrijheidssector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Vanaf de eerste dag dat het kabinet de maatregelen om verdere verspreiding van het virus aankondigde zijn bedrijven of geheel gesloten of open met beperkingen.

Vanaf 1 juni kan de sector haar deuren weer (gedeeltelijk) openen voor inwoners en gasten van buiten Flevoland binnen de context van een 1,5-metersamenleving.

Ondernemers en organisaties in de gastvrijheidssector zijn al volop bezig geweest of gaan nog bezig om zich op deze situatie voor te bereiden. Brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland en HISWA RECRON hebben protocollen ontwikkeld met daarin maatregelen om aan de 1,5-meterrichtlijn te voldoen. Vanzelfsprekend brengen deze maatregelen kosten met zich mee voor de ondernemers. Met het ontwikkelen van een tijdelijke regeling maatregelen bij gastvrijheidssector Flevoland willen we ondernemers en organisaties uit de gastvrijheidssector in Flevoland ondersteunen in het nemen van de benodigde maatregelen zodat zij op een verantwoorde wijze de bedrijfsactiviteiten uitvoeren en inwoners en gasten buiten Flevoland kunnen ontvangen.

In de Provincie Flevoland is er een subsidieregeling van kracht die het mogelijk maakt 50% vergoed van de kosten die gemaakt zijn om aan de coronamaatregelen te voldoen.

De aanschaf van onze AERUS luchtreinigingssystemen vallen onder deze subsidie. 

  • U kunt alleen als onderneming een subsidie aanvragen.
  • Uw onderneming is gevestigd in Flevoland en staat ingeschreven in de KvK met één of meerdere SBI codes zoals benoemd in artikel 1 van de nadere regels.
  • De aanvraag voor een subsidie dient u in vanaf de openstelling tot 1 december 2020.
  • U kunt slechts 1 maal subsidie aanvragen.
  • De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 1.000 tot maximaal € 2.500 per aanvrager.
  • De subsidie wordt gebruikt voor de herinrichting van uw onderneming zodat u kunt voldoen aan de door het rijk opgedragen richtlijnen.

Beschikbaar budget

In totaal is € 0,00 beschikbaar.

Aanvragen

NIET MEER MOGELIJK !

Heeft u vragen over de kansen, (on)mogelijkheden en toepasbaarheid van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Visit Flevoland via info@visitflevoland.nl.

Heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier?

Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213, zei helpen u graag verder.

Bron: Provincie Flevoland    COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector, subsidie – Provincie Flevoland