Subsidie anderhalve meter regeling 2021

Subsidieregeling 2020 / 2021

 

SUBSIDIE ANDERHALVEMETERREGELING 

In de onderstaande Provincies zijn voor aanschaf van onze AERUS LUCHTREINIGINGS-SYSTEMEN MET ACTIVEPURE subsidies beschikbaar !

 

 

 • Zie onderstaande regelingen per Provincie.

 

Anderhalve-meter-regeling provincie Fryslân

“Subsidieregeling Covid-19 maatregelen VTE-sector Fryslân”.

In de Provincie Fryslân is er een subsidieregeling van kracht die het mogelijk maakt 50% vergoed van de kosten die gemaakt zijn om aan de coronamaatregelen te voldoen.

De aanschaf van onze AERUS luchtreinigingssystemen vallen onder deze subsidie. 

Bent u ondernemer in de Friese toeristische sector en horeca en maakt u zich klaar voor het anderhalvemeter toerisme?  

Investeert u in noodzakelijke aanpassingen om uw bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten? 

Voor de investering in materiaal en de inhuur van derden kunt u 50% subsidie aanvragen, De hoogte van de investering moet minimaal €2.000,- bedragen.

 

Corona-actieplan gastvrijheidseconomie (Anderhalvemeter-regeling)

Actieplan ter bevordering van de kwaliteit en de vitaliteit van de gastvrijheidseconomie op korte termijn. Budget: 302.446,45 euro. (peildatum 19-04-2021)

De eerste regeling uit dit corona-actieplan is inmiddels opengesteld. Sinds 6 mei 2020 kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeter-regeling.

Ben jij ondernemer in de Friese toeristische sector en horeca en maak jij je klaar voor het anderhalvemetertoerisme? Investeer jij in de noodzakelijke aanpassingen om je bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten? Voor de investering in materiaal en de inhuur van derden kun je 50% subsidie aanvragen.

Let op! Met ingang van 26 oktober 2020 zijn nieuwe voorwaarden van toepassing op deze subsidie.

Zo kunnen meer ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector subsidie aanvragen uit de provinciale ‘Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân’.

Daarvoor is de lijst met de zogenoemde SBI-codes uitgebreid. Ook kunnen ze vaker een beroep op de regeling doen en is de openstelling verlengd tot en met 26 oktober 2021. 

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19
 • Kosten voor de inhuur van derden voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19

Wat zijn de voorwaarden?

 • De kosten zijn gemaakt na 6 mei 2020, indien een factuur of bon is gedateerd op een datum vóór 6 mei 2020, dan wordt de gehele subsidieaanvraag geweigerd.
 • De hoogte van de investering moet minimaal €2.000,- bedragen
 • De activiteiten moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen
 • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd is uiterlijk gerealiseerd binnen zes maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag
 • Je kunt meerdere maximaal 3 keer gebruik maken van de subsidie

SBI-codes

 • 5030: Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten);
 • 551 t/m 55202; Hotels en dergelijke, Hotel-restaurants, Hotels, pensions en conferentieoorden, verhuur van vakantiehuisjes en appartementen, jeugdherbergen en vakantiekampen, groepsaccommodaties;
 • 553 t/m 5530: Kampeerterreinen
 • 5610 t/m 56101: Restaurants;
 • 5630:  Cafés
 • 932 t/m 93211: Overige recreatie, pret- en themaparken.
 • 9329 t/m 93299: Overige recreatie (rest, geen jachthavens)

Meer informatie of aanvragen: U kunt deze subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. 

Subsidie aanvragen?

Meer informatie over deze subsidie vindt u op de subsidiepagina van de anderhalvemeterregeling Friesland. Hebt u vragen? Neem dan contact op met team Bedrijvenregelingen via bedrijvenregelingen@snn.nl of bel 050 5224 915. Wij kijken graag met u mee!

Bron: Provincie Fryslân 

Webinar Ynbusiness

Wil je meer weten over de subsidie, hoe je een aanvraag in dient én waar je tijdens de aanvraag op moet letten? Kijk dan de webinar van Ynbusiness terug!

 

 

Anderhalve-meter-regeling provincie Groningen (Coronafonds)

De provincie Groningen heeft De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020 (AMGR) gepubliceerd.

Met deze subsidie ondersteunen we kleine ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen die hun zaak aangepast hebben om te kunnen werken in de anderhalvemetereconomie.


Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is om kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie. De regeling geldt voor kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers) en maatschappelijke organisaties in de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren, zoals de detailhandel, de vrijetijdssector en culturele instellingen.

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van noodzakelijke aanpassingen die door een kleine onderneming of maatschappelijke organisatie vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag zijn gemaakt bij het aanpassen van de onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2500.

Aanvraagperiode

Aanvragen is mogelijk tot en met 1 juli 2021.

Beschikbaar budget

In totaal is € 1,5 miljoen beschikbaar.

Voor wie?

Eigenaren van ondernemingen met minder dan 50 werknemers in onder meer de detailhandel, binnenvaart, vrijetijdssector en horeca. Culturele instellingen zoals musea en maatschappelijke instellingen, zoals dorpshuizen en kerken, kunnen ook een aanvraag indienen. Uitgezonderd in de detailhandel zijn supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en webshops.

Voorwaarden

 • De provincie vergoedt de helft van de gemaakte kosten vanaf 15 maart 2020;
 • De gemaakte kosten bedragen minimaal € 1.000;
 • De maximale subsidie bedraagt € 2.500.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij naar de officiële subsidieregeling De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020.

Aanvragen

De anderhalvemeterregeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Naar de website van SNN

Bron; Provincie Groningen Anderhalvemeterregeling – Provincie Groningen

 

Anderhalve-meter-regeling provincie Flevoland

COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector, subsidie

De gastvrijheidssector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Vanaf de eerste dag dat het kabinet de maatregelen om verdere verspreiding van het virus aankondigde zijn bedrijven of geheel gesloten of open met beperkingen.

Vanaf 1 juni kan de sector haar deuren weer (gedeeltelijk) openen voor inwoners en gasten van buiten Flevoland binnen de context van een 1,5-metersamenleving.

Ondernemers en organisaties in de gastvrijheidssector zijn al volop bezig geweest of gaan nog bezig om zich op deze situatie voor te bereiden. Brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland en HISWA RECRON hebben protocollen ontwikkeld met daarin maatregelen om aan de 1,5-meterrichtlijn te voldoen. Vanzelfsprekend brengen deze maatregelen kosten met zich mee voor de ondernemers. Met het ontwikkelen van een tijdelijke regeling maatregelen bij gastvrijheidssector Flevoland willen we ondernemers en organisaties uit de gastvrijheidssector in Flevoland ondersteunen in het nemen van de benodigde maatregelen zodat zij op een verantwoorde wijze de bedrijfsactiviteiten uitvoeren en inwoners en gasten buiten Flevoland kunnen ontvangen.

In de Provincie Flevoland is er een subsidieregeling van kracht die het mogelijk maakt 50% vergoed van de kosten die gemaakt zijn om aan de coronamaatregelen te voldoen.

De aanschaf van onze AERUS luchtreinigingssystemen vallen onder deze subsidie. 

 • U kunt alleen als onderneming een subsidie aanvragen.
 • Uw onderneming is gevestigd in Flevoland en staat ingeschreven in de KvK met één of meerdere SBI codes zoals benoemd in artikel 1 van de nadere regels.
 • De aanvraag voor een subsidie dient u in vanaf de openstelling tot 1 december 2020.
 • U kunt slechts 1 maal subsidie aanvragen.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 1.000 tot maximaal € 2.500 per aanvrager.
 • De subsidie wordt gebruikt voor de herinrichting van uw onderneming zodat u kunt voldoen aan de door het rijk opgedragen richtlijnen.

 

Heeft u vragen over de kansen, (on)mogelijkheden en toepasbaarheid van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Visit Flevoland via info@visitflevoland.nl.

Heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier?

Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213, zei helpen u graag verder.

Bron: Provincie Flevoland    COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector, subsidie – Provincie Flevoland