Zou COVID-19 het tijdperk van schone binnenlucht kunnen inluiden?

Neem uw leeftijd en vermenigvuldig deze met 0,9. Dat is je binnenleeftijd, of het aantal jaren dat je in je huis of kantoor hebt doorgebracht,  Voor de meeste mensen is dit gelijk aan ongeveer 90% van hun leven.

Een goede luchtkwaliteit binnenshuis is belangrijk om gezondheidsproblemen te voorkomen. Wist je dat de luchtkwaliteit in huis tot wel 10 tot 30 keer slechter kan zijn dan de luchtkwaliteit buiten? De belangrijkste oorzaak van een slechte luchtkwaliteit binnenshuis is te wijten aan onvoldoende ventilatie, maar is ook grotendeels te wijten aan dat wij na de olie crisis onze woningen steeds meer zijn gaan isoleren, dat is dan wel weer een gunstig effect op uw energierekening en maakt uw huis warmer en comfortabeler, maar het verandert ook het binnenklimaat van uw woning!

 

Gezondheidsklachten

Een ongezond binnenklimaat kan gezondheidsklachten veroorzaken m.b.t. schimmelvorming en zwammen door vocht, huisstofmijt en fijnstof zijn enkele factoren die uw binnenklimaat negatief beïnvloeden, maar ook afvalstoffen van apparaten zoals een geiser, cv, openhaard of gasfornuis, kookluchtjes die middels waterdamp zich verspreiden, rook van sigaretten of chemische stof uit bouwmaterialen en producten, zoals formaldehyde, asbest en Radon.

 

De klachten bij ongezonde binnenlucht

Er ontstaan gezondheidsklachten wanneer verschillende soorten luchtvervuiling je ruimte inkomen. Iedereen kan klachten krijgen bij langdurige blootstelling aan verontreiniging. De mensen die echter het meeste risico lopen zijn ouderen, kinderen en mensen met een long-, hart- of vaataandoening.

De meest voorkomende klachten ontstaan door:

Vochtigheid

Huisstofmijtpopulaties schimmels en schimmelsporen nemen toe naarmate de luchtvochtigheid toeneemt. Oog- en ademhalingsproblemen kunnen toenemen bij lage luchtvochtigheid, wat een duidelijk aspect is van de vervuiling van de binnenlucht.

 

Koolmonoxide (CO)

Bronnen van koolmonoxide zijn te vinden in ketels, wegverkeer en lekkende rookkanalen. Mogelijke bijwerkingen van een slechte binnen-luchtkwaliteit zijn hoofdpijn, duizeligheid, braken en misselijkheid. en de dood.

 

Kooldioxide (CO2)

Koolstofdioxide is een bijproduct van menselijke activiteit wanneer dit wordt uitgeademd. Hoge niveaus kunnen duiden op een gebrek aan ventilatie. In concentraties die hoger zijn dan normaal, kan het sommige mensen slaperig maken en de longen een benauwd gevoel geven.

 

Stikstofdioxide (NO2)

De belangrijkste bijwerkingen zijn onder meer luchtwegontsteking bij gezonde mensen en verhoogde luchtwegsymptomen bij mensen met astma.

 

Waterstofsulfide (H2S)

Mogelijke bronnen van waterstofsulfide zijn te vinden in rioleringen. Blootstelling aan lage concentraties kan de ogen irriteren, hoesten of keelpijn, kortademigheid en vochtophoping in de longen veroorzaken.

 

Formaldehyde

Potentiële bronnen van formaldehyde kunnen afkomstig zijn van meubels, bouwproducten en vooral sommige soorten isolatie. Mogelijke bijwerkingen hiervan zijn onder meer een slechte binnenluchtkwaliteit, zijn oog-, neus- en keelirritatie.

 

Aromatische koolwaterstoffen

Deze stoffen, zoals benzeen en xyleen, komen vooral voor in verf, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen en olielozingen. Bijwerkingen van deze luchtvervuiling binnenshuis kunnen zijn: vermoeidheid, verwarring, zwakte, een dronken gevoel-achtige acties, geheugenverlies, misselijkheid, verlies van eetlust, onregelmatige hartslag, trillingen en verwarring en verlies van gehoor en kleuren zien.

 

Ozon

Ozon wordt geproduceerd door printers, fotokopieën, UV-lampen maar ook luchtreinigingssystemen met verhoogde Ozonconcentratie . De belangrijkste bijwerkingen van deze slechte binnenluchtkwaliteit zijn: pijn op de borst, hoesten, irritatie van de keel en verstopping. Het kan bronchitis, emfyseem en astma verergeren.

 

Door zijn sterk oxiderend vermogen kan ozon een aantal gezondheidseffecten veroorzaken, afhankelijk van verschillende parameters, zoals de ozonconcentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteitsniveau.

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voornaamste gezondheidseffecten bij kortdurende blootstelling:

 

milde respons
max. 1 uur ozonconcentratie :180-240 µg/m3
gemiddelde longfunctieverminderinga <5%, bij gevoeligen <10%
incidentele oogirritatie (onafhankelijk van lichamelijke inspanning)
incidentele luchtwegsymptomen zoals hoest bij gevoeligen
matige respons
max. 1 uur ozonconcentratie : 240-360 µg/m3
gemiddelde longfunctieverminderinga 5-15%, bij gevoeligen 10-30%
irritatie van ogen, neus en keel (onafhankelijk van lichamelijke inspanning)
luchtwegsymptomen zoals hoest, pijn op de borst, kortademigheid bij gevoeligen
toename ernst en frequentie van symptomen bij personen met CARAb
ernstige respons
max. 1 uur ozonconcentratie : > 360 µg/m3
gemiddelde longfunctieverminderinga >15%, bij gevoeligen >30%
ernstige luchtwegsymptomen als aanhoudende hoest, pijn op de borst, kortademigheid
mogelijke gevoelens van onbehagen, benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid bij gevoeligen
sterke toename ernst en frequentie van symptomen bij personen met CARAb

 

a mogelijk gepaard gaande met ontstekingsreacties, toegenomen hyperactiviteit van de luchtwegen en verandering in de longklaring.

b Chronische Aspecifieke Respiratorische Aandoeningen.

 

 

Ozon kan verschillende gezondheidsklachten, waaronder longfunctieveranderingen, uitlokken. De andere stoffen uit de “zomersmogcocktail” veroorzaken prikkende ogen, hoesten en irritatie van de slijmvliezen.

 

Het optreden van deze symptomen is afhankelijk van verschillende factoren:

  • de ozonconcentratie, nl. hoe hoger de concentratie, hoe meer mensen klachten zullen vertonen en hoe ernstiger de klachten zullen zijn. Er kan echter niet precies aangegeven worden vanaf welke concentraties welke effecten te verwachten zijn.
  • de individuele gevoeligheid: personen met aandoeningen van de luchtwegen zullen sneller een effect waarnemen dan personen met een normale longfunctie. Ook kinderen zullen gevoeliger zijn. Bovendien bestaat er een zogenaamde groep “responders” (zowat 10% van de bevolking) die om onduidelijke redenen extra gevoelig zijn voor ozonepisodes.
  • de geleverde inspanning: bij het leveren van intensieve inspanningen in de buitenlucht zal de ademhaling versnellen en zal er per seconde meer lucht de longen passeren. In vergelijking met een persoon in rust houdt dit een grotere blootstelling aan ozon in en dus meer kans op een effect.

 

De Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ voor informatie van de bevolking mag dus niet gezien worden als een effectdrempelwaarde waaronder helemaal niemand welk effect dan ook zou kunnen ondervinden. De WGO (in 1990) stelt dat de effecten bij concentraties lager dan 200 µg/m³ echter beperkt zijn in ernst, en slechts voorkomen bij minder dan 5% van de totale bevolking. Op lagere concentratieniveaus de volledige bevolking waarschuwen is om bovengenoemde reden niet aangewezen.

 

Het gaat hier dus om een glijdende schaal en ietwat kunstmatig kan er gesproken worden van een milde respons bij (uurgemiddelde) concentraties van 180-240 µg/m³, een matige respons bij 240-360 µg/m³ en een ernstige respons boven de 360 µg/m³.

 

 

Voorzorgsmaatregelen

Een aantal voorzorgsmaatregelen kan de effecten beperken. Uit hetgeen voorafgaat is het duidelijk dat de effecten van ozonepisodes vermeden of beperkt kunnen worden door tijdens de middag of de vroege avond (12-20 uur) zware inspanningen buitenshuis te vermijden. Deze maatregelen dienen genomen te worden door mensen met een individuele gevoeligheid van de luchtwegen en kinderen vanaf 180 µg/m³. Vanaf 240 µg/m³ dient dan de hele bevolking deze voorzorgsmaatregelen te volgen. Indien er desondanks toch nog gezondheidsklachten optreden is het natuurlijk nuttig en aangewezen de huisarts te raadplegen, die het best op de hoogte is van de persoonlijke gezondheidstoestand van de patiënt en dus het best geplaatst om bijkomend persoonlijk advies te verstrekken.

Luchtreiniger aankopen?

sinds de opkomst van corona in 2020 willen steeds meer mensen een goede luchtreiniger voor in huis of kantoor aanschaffen. Dat komt door de verhoogde luchtvervuiling waarvan men zich steeds bewuster wordt. Een luchtreiniger kopen is echter een lastige keuze. De ervaringen met kopers van luchtreinigers wijzen uit dat de enorme overvloed aan aanbod is en er bestaat een grote kans dat u door de bomen het bos niet meer ziet vanwege de vele aanbieders van luchtreinigers. Het is aan te raden om advies in te winnen en te kopen bij een specialist! Wij helpen u  gaarne verder om voor u de juiste beslissing te nemen die in uw situatie past.

Luchtreinigers zijn verkrijgbaar in diverse typen en verschillen in prijs en filtertechnieken. De meest toegepaste combinatie techniek is een uitvoering met voorfilter, ionisatie- en een actief koolstoffilter en/of HEPA filter.

Een luchtreiniger is vaak voorzien van diverse filters, zoals een HEPA-filter, koolstoffilter of geurfilter. Een HEPA-filter zuivert de lucht voor 99,99% van alle deeltjes van 0,3 micrometer of groter. Een HEPA-filter filtert ook pollen en uitwerpselen van huisstofmijt uit de lucht. Een koolstoffilter haalt  nare geurtjes uit de lucht. Het is dus goed om te bedenken welk filter bij u situatie thuis of op het werk past.

Maar wij gaan nog verder dan de huidige luchtreinigers die op de markt zijn en laten zien dat ActivePure de meest krachtige technologie voor lucht- en oppervlakkenzuivering is die ooit is ontdekt

In eerste instantie is het ontwikkeld door de NASA om astronauten die langdurig in de ruimtestations  verblijven te beschermen tegen schadelijke stoffen in de binnenlucht.

Toen bleek dat het ook zeer goed werkte tegen vele andere schadelijke verontreinigingen in de lucht en ook op oppervlakken, werd het door het bedrijf Aerus ingezet in hun luchtreinigingssystemen.

Inmiddels heeft Aerus het wereldwijde patent verkregen en brengt met de Beyond Guardian Air, de Medical Guardian en de Aerus Pure&Clean de meest krachtige lucht- en oppervlaktereinigers ter wereld op de markt.

En de enige luchtreinigingstechnologie die de prestigieuze Certified Space Technology Award heeft gekregen van de Space Foundation. 

Wij introduceren de revolutionaire ActivePure®-technologie is de krachtigste technologie voor lucht- en oppervlaktereiniging ooit ontdekt.

Veilig. Bewezen. Effectief. Gecertificeerd.

Ooit ontwikkeld om lucht en water in ruimtestations te reinigen wordt deze baanbrekende uitvinding nu ook toegepast om de lucht en oppervlakken thuis en op uw zaak schoon en gezond te houden! Met ActivePure®-technologie kunt u verder gaan dan traditionele luchtzuiveringssystemen door niet alleen muffe geuren te verwijderen en stof te verminderen, maar ook om schadelijke verontreinigingen in de lucht en op de oppervlakken van uw huis te verwijderen.
Maar onze luchtreinigers gaan verder dan een de meeste verkrijgbare luchtreinigers en het is sinds kort  wetenschappelijk bewezen dat de Aerus Pure & Clean het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 ook in de lucht verminderen, ActivePure-technologie is getest op levend SARS-CoV-2-virus, niet op proxy-  of surrogaatstammen zoals veel concurrerende technologieën gebruiken!
C;ean-Air-For-Life-Joure

* Bewezen dodingspercentage van meer dan 99,9% van SARS-COV-2 in de  lucht binnen 3 minuten!

* Tests uitgevoerd in samenwerking met een Biosafety Level 4 en Biosafety Level 3 combinatielaboratoriumteam.

 

ActivePure is in de VS gemaakt door Beyond by Aerus, een toonaangevend technologiebedrijf met meer dan 95 jaar geschiedenis. Ze ontwikkelen innovatieve producten die zijn erkend door het Smithsonian (Amerikaans onderwijs- en onderzoeksinstituut) en die worden vertrouwd door miljoenen families. 
 
ActivePure is de enige luchtreinigingstechnologie die het prestigieuze Certified Space Technology-zegel van de Space Foundation heeft gekregen. We hebben wereldwijde rechten op deze gepatenteerde ActivePure-technologie en het is de enige gecertificeerde ruimtetechnologie die 24 uur per dag continu werkt om lucht en oppervlakken continu te reinigen en te beschermen.
In de volgende video ziet u hoe ActivePure® werkt :
.